11 herbs and spices recipe

Find out your best easy recipe and delicious cuisine in less than two minutes

Find All Easy Recipe — it's free
Healthier
More Variety
More Delicious
BACK

What Are The 11 Herbs & Spices? (KFC)

this little pot contains the very famous,and until recently very secret,11 herbs and spices i'm gonna break down,what's in that,hello everyone welcome to food review uk,vlogs my name is mj and,first of all before i even start this,video i mean i won't even be doing this,video if it wasn't for,another channel so basically just a,shout out to them because essentially,i'm just using all of their information,and their hard work they are the glenn,and friends cooking channel,for over the past year they have been,looking into,the mystery and mystique surrounding the,11 herbs and spices from kfc,debunking rumors mysteries there's like,a,like a a list of spices that was,published in like the chicago tribune,uh newspaper which has basically been,debunked even though you'll find that,list,on the wikipedia page i think the,wikipedia page needs updating,because basically glenn and friends,cooking channel have,revealed what it actually what is that,what it actually is,if you want to see the full story i,would just recommend going over there,watching certainly the most recent video,which is called kfc the end,sort of the culmination of all of the,videos but honestly watch the whole,journey because it is a fascinating,journey that has been on,now in the past i have tried to uh like,replicate the kfc,herbs and spices spice blend and i made,like a kfc roast chicken,uh in the past and you guys were like,telling me that i was way off base,um cool so anyway,using the glenn and friends cooking,channels recipe,i made this spice mix this is the 11,herbs and spices,now the one thing i will say the one,little like addendum slash no,asterix is that they didn't actually,provide the or they weren't able to,provide,the the actual ratios so we know all of,the spices and we know that they are in,descending order,so it starts with the spice,that has the most and then it gets less,and less and less we just don't know,what the ratio is,now i've had a few attempts at ratios,and whilst it is hard to tell,um i basically don't think you can go,too far wrong so i've gone for me,personally with this,ratio so three teaspoons of salt,1.5 teaspoons of pepper 1.5 teaspoons of,course pepper this is all black pepper,by the way one,teaspoon of cracked black pepper then,three quarters of a teaspoon of white,pepper,half a teaspoon of allspice that's this,bad boy here it's pimento dried pimento,berries it's basically what gives jerk,chicken it's flavoring,half a teaspoon of coriander half a,teaspoon of ginger,half a teaspoon of msg monosodium,glutamate,half a teaspoon of thyme half a teaspoon,of sage and,a third of a teaspoon of margarine so,that is what we've got it's you know it,is primarily salt and pepper,basically with just a few um,different notes above that that,give it a a better depth of flavor now,in terms of the smell,it's very pungent it's very punchy,because it's got so much pepper in like,this,thing will make you sneeze so when i'm,sniffing this i'm like,barely inhaling because it's really,strong,and in fact i need to take a deep breath,to talk away from it right,but yeah it's really interesting but,because beyond that pepper,there are those other interesting spices,that give it a really interesting,aromatic and it does it does smell,definitely kfc,it-esque kefce-esque now of course the,thing is,this specific spice blend when it's,actually cooked at kfc,it's mixed in with flour so this is,basically,pure unadulterated like mega kfc flavor,so if you are cooking with it um yeah,just bear that in mind now what am i,going to do with it i've already started,using it guys so i actually did a roast,chicken at the weekend i put a little,bit on there not much but i put a little,bit on the skin,and you know what it did definitely have,that skin,definitely had like a kfc taste to it,now the other thing is i'm actually,uploading this video on the 2nd of april,friday the 2nd of april you could,obviously be watching it any,when and and that's not a word probably,um but one of the things that i did with,it was made uh,coins kfc mayonnaise uh i say the heinz,and it's really just kfc mayo,um i made this with uh,chicken roast chicken gravy uh,southern style gravy and the 11 herbs,and spices mix so this should be a very,genuine tasting,uh kesley mayonnaise i say it should be,i actually reviewed it yesterday on,april 1st,and i sort of half passed it off as,being real of course it's not real,i made it and it's fake um but i'm gonna,have a video up on the channel very soon,tomorrow actually a third of april uh,going behind the scenes of how i made it,so if you,if you want to see that uh click,subscribe if you're new,and if you're an existing subscriber,well then it's going to be up soon,that's one of the things i've done with,that you could try making your own fried,chicken at home,um doing this spice mix with that,dredging it with that,um i may actually very soon i might do,like a grilled chicken with it,and just griddle the chicken and put,that in a wrap we'll se

The End The Final KFC Recipe Video - KFC secret Ingredients revealed - Glen And Friends Cooking

The End The Final KFC Recipe Video - KFC secret Ingredients revealed - Glen And Friends Cooking

check check check check check check,welkom vriende welkom terug na die einde uh die einde van die kfc storie,en ek het al baie lank vasgehou aan hierdie laaste episode om te dink oor hoe ek,hierdie reeks sou eindig uh deur weg te gee genoeg inligting sonder om te veel,inligting weg te gee en myself in die moeilikheid te beland of my bronne in die moeilikheid te kry en ook ek,het dit was baie pynlik want ek weet van beide die kommentaar afdelings op die vorige video's,en van hoeveel inligting oorstroom het in my e-poskassie,hoe ongelooflik passievol mense is oor die kfc-storie en hul geloof in sekere dele van die kfc-,mitologie en daardie mitologie is ongelooflik sterk en die meeste van daardie mitologie word gedryf,deur kfc-korporasie self um hulle het idees in ons gedagtes geplant deur advertensies of,deur uitgelekte stories hier en daar om te swaai wat ons van die maatskappy dink,,haal ons oog amper van die bal af en ek besef ek het 'n klein aandeel gehad in die skep van daardie mitologie waaraan,ek gewerk het. eerste kfc advertensie seker 25 jaar gelede en ek het aan 'n ton kentucky gebraaide hoender,advertensies gewerk in die jare sedert um en ek het opgemerk oor daardie jare hoeveel alles verander het,dat daar nie 'n enkele ding gebeur het wat elke keer as ons teruggekom het nie om 'n nuwe advertensie te doen,, sou die metodologie verander het, selfs toe ons 'n advertensie op 'n sekere dag gedoen het, moes die hoender,wat in die advertensie gewys moes word as die advertensie in verskillende markte regoor die wêreld gewys,sou word . anders dit was anders gekook die speserye was verskillende,metodes in die manier om dit te maak en ek het ook baie e-,posse en kommentaar gekry van mense wat by kfc gewerk het van my neefs het by kfc gewerk toe ons,op hoërskool was en ek het gebring dit was by 'n familiebyeenkoms toe ons nog familie bymekaar kon kom,en daar was 'n argument aan tafel oor wat in die kombuis by kfc gebeur het,,want almal het iets anders onthou en iets daarvan is te wyte aan,hulle het op verskillende tye by kfc gewerk en dit was net die manier waarop die resep met verloop van tyd verander het,en ek bedank almal wat kommentaar gelewer het of vir my 'n e-pos gestuur het oor hul ervarings,of werk by kfc of wat hulle onthou van kfc klein stukkies inligting hier,en daar, dit het my alles gehelp sorteer deur wat hier gebeur het,ek het in 'n groot konyngat afgegaan en ek het so baie inligting,oor kolonel sanders opgegrawe en geluister en gekyk, ons het na Kentucky gereis ons het met mense gepraat wat met kolonel sanders gewerk het. Ons,het na allerhande soorte klankband geluister waar kolonel sanders oor die resep gepraat het oor,sy verskaffers gepraat ensovoorts ensovoorts en ons het gekyk hoe hy op video die resep maak,en hy was redelik vry met die metodologie wat hy wou gebruik hy het altyd melk en eiers gebruik,karringmelk was nooit deel van die formulering was die olie wat hy gebruik het gehidrogeneerde plantaardige olie,en dit sou in sy tyd gehidrogeneerde katoensaadolie gewees het, al daardie inligting het begin,bymekaarkom en dan gaan ek t 'n e-pos van 'n persoon wat ek 25 jaar gelede ontmoet het,op die eerste kfc-advertensie waaraan ek ooit gewerk het en ek was 'n produksie-assistent op,daardie stadium en as jy iets van filmproduksie weet, is die produksie-assistente,reg onderaan die oproep blad laagste mense op die stel ons doen al die knor werk,wat jy in die stad rondry in die dae voor die advertensie en jy tel al die toerusting op en al die,goed jy dra dit alles in die ateljee in en op stel jy doen al die knor werk,en so op hierdie eerste kfc advertensie een van my take was om na Kentucky Fried Chicken te gaan,ontmoet met 'n persoon van wie hierdie persoon van wie ek praat en al die dinge bymekaar te maak wat ons nodig gehad het om,'n kombuis te bou op stel om die advertensie te doen, so dit is broeders en al die gepaardgaande toerusting,en oor my loopbaan in film wat advertensies gedoen het, het ek hierdie persoon regtig baie goed leer ken ons het saam,aan baie kfc advertensies gewerk hulle het gesien die video's het my gekontak en gesê jy weet wat jou waarskynlik,'n bietjie kan help ek kan nie g Ek het hul naam weggee, ek kan nie te veel oor hulle weggee nie,,alhoewel om net te sê dat ek hulle van advertensies af ken, dit dalk weggee wat ek vir,jou kan sê, is dat hierdie persoon se ouers kfc-restaurante in Kanada besit het, hulle het geweet dat kolonel Sanders,die resep Ek het die resep deur hierdie persoon gegee en ek het daarna gekyk en ek het gedink dit,stem nie heeltemal saam met wat ek in al die aanlynforums gesien het nie, dit stem nie heeltemal saam met al,die formulerings wat ons het nie tot op hierdie stadium in al die video's gedoen, maar dit is baie nader,as daardie een van die Chicago-tribune wat almal sê die geheime resep is wat,absoluut gemors was as jy daardie video kyk sal jy agterkom ek het die bord met daardie hoender geneem en,sit dit terug hier, want dit was so ver weg

I know KFC's 11 herbs & spices secret

I know KFC's 11 herbs & spices secret

come here I know Colonel's lemon herbs,and spices,these are going to be less greasy maybe,you might like them more I don't know,marinade oh chicken and buttermilk,11 herbs of spices into two cups of,flour oh it smells good,you Chuck this in,voila,pull up pretty close,all right what's going on guys Blake,Melody uncut kitchen today is a special,day I'm going to let you in a little,secret come here I know Colonel's lemon,herbs and spices secret fat,I've got it got it have a look these are,it why Peppa ground chili garlic salt,paprika mustard powder black pepper,celery salt oregano basil time and salt,that's it all these years but we're,still continuing with our air frying,week so these are going to be less,greasy maybe you might like them more I,don't know but first thing first,marinate Bowl chicken,so we've got a uh full chook cut down,and use it about half of the Chuck so,you get those kind of KFC you,know those the cages so they're in okay,we're gonna smother it and buttermilk,want to submerge this chicken in the,buttermilk for about an hour in the,fridge guys so I just want to make sure,it's all covered in there there's a,little bit of roll around so we'll put,some glider up over the top of that in,the fridge we go,now since you've been gone,went out and got KFC do you know so,yep,I'm on to you Colonel we'll have these,cook in a sec and we'll compare that put,them beside each other and then we'll,both try them and all that kind of jazz,we'll see if we get close all right,buttermilk marinated chicken is here sit,over there for a second because we'll,deal with you later we need to,get these 11 herbs and spices into two,cups of flour,that's what you need yeah I know what,you're thinking about bike oh,man I'll just go down around get Cassie,I don't have all those splices,and they're a couple bucks each having,your cupboard if you're starting to get,into cooking you'll use these a lot now,on to this all right so all right, ready to roll all right first up,in a salt tablespoon and a half,one and a half all right next up is our,time,tablespoon and a half as well,Whoa man that was too much bloke,two teaspoons of Basil,two teaspoons of oregano,one teaspoon of celery one teaspoon of,black pepper,one tablespoon of dried mustard,ah,just take a little bit out there because,I dropped some in it,four tablespoons,of paprika,come on,to,three,four now two tablespoons of garlic salt,one tablespoon of Ginger ground ginger,and last but not least three tablespoons,of white,pepper,to,two and three,all right there you have it there's a,special Little Mix now mix it all up,make sure it's all,mixed through oh it smells good oh yeah,just shoot it on the ground I want to,mix this properly I don't want a half,ass,all right so I'm gonna put my glove on,my glove glove glove glove,oh not yeah,chicken on a little bit of a drip and,then just flop Shake,oh yes,look at that absolutely beautiful,slime in there oh so repeat that,with all of them we're gonna have, KFC real soon well we've already,got KFC but I mean we'll have more KFC,homemade capsu yeah you get it,all right we're down to our last here,good,don't want him touching too much one air,all around we'll also flip them halfway,but that there is looking good,we'll Chuck this in,now simple as this power cheeky on,cook,voila so about halfway through I'm gonna,flip it on the other side as well you'll,see all this like all the grease that,goes up on the track way healthier deep,fried I always deep fry my chicken,but let's see how the old airfryer goes,yo welcome back to KFC,headquarters bro halfway,another little pop of dolls,and it's still a bit,powdery like that you can give it a,little spray,oh look at that,is just looking on the rail it's gonna,look flip I don't have to do this but,you can just give it a little,touch up there,if you put a bit too much flour special,herbs new from back in in 12 minutes,that's done alrighty,oh,there's bad boys huh,so here's the KFC,there's mine,color pretty close,right,this is these little little scorches,that stand out a little bit but pretty, close alrighty guys so we got a,KFC bucket and look at blakey's,chicken,all right,hello,dude,I'm not gonna have safer while I really,hit it but someone put this in front of,me I don't think I can tell the,difference that's not me talking about,I'm just saying that secret love and,herbs and spices,actually there's a trick,um,bye bye

KFC KENTUCKY FRIED CHICKEN SECRET INGREDIENTS RECIPE REVEALED! 11 HERBS & SPICES! KFC's secret WOW!

KFC KENTUCKY FRIED CHICKEN SECRET INGREDIENTS RECIPE REVEALED! 11 HERBS & SPICES! KFC's secret WOW!

alright I'm excited to tell you the,story okay this is the KFC recipe secret,now all of you that are older 40 well,probably 38 to 50 if you're over 40,years old you remember you probably,remember KFC Kentucky Fried Chicken,tasting unbelievably good when I was a,kid in the 60s in the late 60s I,remember we went to Kentucky Fried,Chicken every once in a while not very,often I grew up in Bloomington and there,was a KFC on Lyndale Avenue I believe in,the 60s we didn't go very often but once,in a while we get a couple of buckets of,chicken bring them home and the you know,the the mashed potatoes and gravy and,the coleslaw that was the main thing and,of course the biscuits if everybody,remember said oh listen if you're from,if you if you grew up in the 60s or,you're older and you remember the 60s,and maybe even into the very early 70s,the Kentucky Fried Chicken was,unbelievable it was original recipe and,the the coleslaw and the chicken and the,gravy was really spicy it was just so,good well later on they changed the,recipe I don't care if they say they,didn't they did I lived it and anybody,out there you know go ahead and comment,below if you agree with me or you,disagree I don't care but I'm telling,you I remember and it was super spicy it,was so good I loved even even the,coleslaw was spicy they put something in,there I took all that stuff out but,anyway here's the story the story is I'm,going to read it to you KFC recipe,revealed a family scrapbook with 11,herbs and spices surfaces after decades,could Colonel Sanders secret recipe a,blend of 11 herbs and spices be tucked,away in an old family photo album the,recipe that was found is from Colonel,Harland Sanders nephew Joe leading 10 of,Kentucky maybe it's letting 10,I don't know so many stories have been,told about Colonel Sanders ISM and his,Kentucky Fried Chicken it's impossible,to know where the truth ends and the,fiction begins this is one of those,stories a mix of memory mystery and a,pinch of what if it involves one of the,best-kept culinary secrets of all time,and the man who's arguably the original,celebrity chef which is the course,Colonel Sanders,I'll read on these days the late colonel,has been resurrected on TV commercials,as a caricature played by the likes of,George Hamilton and Jim Gaffigan but as,many of us remember the real Colonel was,a B speckled white haired guy named,Harlan David Sanders who spawned a,fast-food Empire for decades the colonel,was synonymous with snow colored suits,black string ties and finger lickin good,chicken attempts to unearth the,Colonel's original recipe or replicated,have been made too many times to count,for KFC corporation keeping the elusive,mix of 11 herbs and spices under wraps,has been paramount I got to stop there,you know what who cares who cares what,their recipe is now it's nothing it's,it's the recipe they have now it's,nowhere near as good as it used to be,I'm telling you people I'm sorry all the,people who are younger you've never got,to have the original original recipe I'm,really sorry because you're missing out,but this story will give you the,original recipe we've got it I've got it,right here and I'm going to tell you,what the original recipe was so you can,mix it up and make your own chicken I'm,excited I'm going to try it we're going,to get all these herbs and spices on,this list we're going to get them and,we're going to make chicken it's going,to be awesome,hopefully it'll taste just like I,remember it in the 60s if it does I'm,going to make another video and I'm,going to tell everybody about it all,right back to the story not to mention a,great marketing tool in 2008 the,Louisville Kentucky Basecamp company is,the Brinks armored truck and briefcase,marked top secret when I made a big show,of beefing up the security the vault,containing the,journals handwritten recipe other,protective measures include using two,different suppliers to prepare the,eleven herbs and spices so that no,single entity can crack the code feeding,into the mystique the recently revamped,KFC website Colonel Sanders calm,features a Colonel Sanders character,saying he's finally ready to tell the,world what's in the recipe just as he's,about to spill the beans the sound,malfunctions and out of order sign pops,up on the screen,funny the recipes without question is a,secret as juicy as well fried foul,whatever that is and has been for the,better part of a century so imagine my,surprise when eleven herbs and spices,was plucked from a Sanders family,scrapbook and placed into my hands crazy,right this is the guy writing this story,which is I think it's some newspaper,whatever our story begins with a small,town of Corbin Kentucky where the,colonel first served as his chicken more,than 75 years ago two hungry motorists,at the service station here an I'm here,to visit the Harland Sanders cafe and,museum so he must have went there a,shrine of sorts to the fried chicken,magnate his namesake restaurant has been,restored to its mid 20th

KFC VS HOMEMADE - 11 Secret Herbs & Spices LEAKED

KFC VS HOMEMADE - 11 Secret Herbs & Spices LEAKED

Colonel Sanders secret recipe is finely revealed,This handwritten document was the will for Claudia Sanders,Colonel's second wife. I mean, I love KFC,But I sure hope she also got money because I'd be pretty disappointed,With the overwhelming amount of requests from you guys,I decided to drop everything I was doing,Sorry Julia,And find out how accurate these 11 herbs and spices really are,Here are all the spices,Except Mrs Dash,That wasn't supposed to be there,Or was it?,After measuring out all the herbs and spices,We added two cups of flour,Which we will use later on,Now we will coat the chicken with the same seasoning,Cover in buttermilk and refrigerate overnight, ,We should get some rest. Tomorrow is going to be,a big day!,Oh my God, I am so happy right now!,I got a bucket of chicken! I love you Colonel!,You're my favorite!,So this is the batter pro. Julia show them!,Yes, and it's a cajun injector!,You gotta wear it!,You look awesome!,I better look good!,The bottom layer has got our flour, that's with all the secret spices.,Now just grab your chicken, drain it off and place it in the batter pro.,If you don't have one, you can use a brown paper bag.,Looks like it's working, flip it!,Dude, that looks so good.,That's how you do it.,Perfect, I love this thing!,In they go! We'll set the timer for ah, we'll do 20 minutes,Cause this stuff takes a while.,Alright!,In goes the thighs!,So this one's ours and that one is KFC,You can already see a difference in size.,But as far as the breading goes,Same tint,Same saturation,color, vibrance,Actually I'm just reading image adjustments of Photoshop,But I can't wait to try these!,KFC, Hellthy junkfood,KFC, Hellthy junkfood,They're starting to burn my fingers,This is our version here.,Look at the size difference though,4 and half inches,And then the KFC's look at that, almost 4 inches there,This is dramatically different, guys!,This is what's gonna happen.,What are you doing?,I'm going to cut off a piece of the breading and chicken,Because if you hold it in your hand,You're gonna know too much,Can I have the other one before I say?,You can have the other one,Open wide,I feel like I am being tricked,There is no tricking going on because this is a very serious test,I can't tell which one is KFC,The first one's gotta be KFC,The second one Hellthy Junkfood,50/50, am I right?,No, you're not,No?,Honestly, blindfolded it's hard to tell,Alright, blindfold yourself,Oh no!,Does it feel good?,No, cause these are too tight on me, look at my ears.,Don't you like how it makes it so you can't breathe out of your nose good?,I can't breathe!,Cool,Ready? It's a big bite,Dropped some on you. Already I think I know what this is.,Ok, ready? I taste everything, Ok!,I'll tell you what. Fried chicken is fried chicken,but these two are, like, so similar,But I think I know,Because KFC is like,my baby,That's why you're never gonna have a real baby,There is something weird about KFC,that instantly I get smacked with KFC in my mouth,Based on instinct alone,First one was KFC, the second one was so good... Just, I just knew,it wasn't KFC,You are spot on,You are spot on,I gotta go for the KFC original,so I can remember,the flavors,Eating them side by side is like the same thing,It's super peppery,Kinda spicy,Definitely salty,So, which one do you like better though, if you were to pick,I like the smaller drumsticks better, the ones that KFC has,than these big ones! Me too.,So we got a finger licking good sauce,And just a teaser for you guys, cause if we can get this video to 5000 likes,We're gonna make the finger licking good sauce,Cause we got a lot of requests for that,And we never had it before,And please do it because he's not gonna let me eat it,And I really want to try this,Hey, Mr Pig, he thinks he's so cool,He hates his life.,Make sure you check out our Instagram,Pause the screen,Just go over to Instagram,Follow us,We need help there,Help our Instagram,We'll post pretty pictures,I'm leaving because I want to get some more chicken,Can I have some?,Where did you get this from?,Why are you doing that?,Cause I love it!,Give me the chicken!,No, it's my baby,Alright guys, see you next time,On another episode of Hellthy Junkfood,Mmm, chicken

► KFC’s Secret Recipe of 11 Herbs & Spices Finally Revealed? Homemade Kentucky Fried Chicken!

► KFC’s Secret Recipe of 11 Herbs & Spices Finally Revealed? Homemade Kentucky Fried Chicken!

finally the secret KFC recipe has been,revealed now I'm a massive fan of KFC so,I thought I've got to give this a go I'm,gonna make my own homemade KFC and see,if it's any good although we have the,list of ingredients we don't actually,know the method of cooking so we're,going to have to make a guess about some,of those things so you will need cooking,oil obviously I have seen some people,use peanut oil but I'm just going to use,normal vegetable oil we're also going to,use a mix of buttermilk and an egg to,help the batter stick to the chicken the,main ingredient in this recipe is plain,flour but you'll also need salt thyme,ginger garlic salt celery salt mustard,powder basil paprika oregano white,pepper and black pepper and of course,you'll need your chicken and I've gone,for thighs and drumsticks which my,favorite from KFC so now we want to mix,all of the dry ingredients together in a,mixing bowl so we're going to start with,2 cups of planing flour 2/3 of a,tablespoon of salt 1 tablespoon of,celery salt 1 tablespoon of ground black,pepper 1 tablespoon of dried mustard 4,tablespoons of paprika and I think this,is what gives the KFC its distinctive,orange in yellowy color 2 tablespoons of,garlic salt I have just enough 1,tablespoon of ground ginger 3,tablespoons of ground white pepper,half a tablespoon of dried thyme leaves,half a tablespoon of dried basil leaves,and 1/3 of a tablespoon of dried oregano,or oregano if you're American then,thoroughly mix all of the ingredients,together making sure there's no lumps,now at this point it didn't smell much,like KFC but I'm still holding out hope,now we're going to mix one egg with the,buttermilk so that we've got a batter,with which we can stick the dry,ingredients to the chicken the leaked,recipe doesn't contain any of this,information so this is all guesswork but,it's pretty standard stuff now for the,messy part and I opted to wear some,gloves for this obviously you're dealing,with raw chicken so all the necessary,precautions need to be taken but what,we're going to do is dip a piece of,chicken in the buttermilk and egg,mixture shake off any excess and then,roll chicken around in the dry,ingredients now we're going a double dip,so that the chicken is extra crunchy so,we dip it again in the buttermilk,mixture and then back into the dry,ingredients,and then that piece of chicken is ready,to fry and now we just repeat the,process for all our bits of chicken so,now our raw chicken is ready to be fried,and you can see on this plate actually,this batter looks really really like the,real thing it's the right color the,right texture so I'm really interested,to see how this tastes when it's cooked,KFC actually fry their chicken in a,pressure cooker which I don't have so,I'm going to have to fry these in a pan,of oil so here is a pan full of the oil,I showed you earlier you also want to,take standard cooking oil precautions,don't fill it up too high and don't put,a lid on it so you don't start a fire,and now we just lower two or three bits,of chicken into the pan it still doesn't,smell like KFC but let's carry on you,can see it looks a pretty good color,though and the chicken is going to cook,for about half an hour and I'm going to,turn it over as well because you can see,that it's not completely submerged and I,don't want to die of food poisoning so,here I am turning the chicken over at,least it looks very good,it smells a lot of the paprika when it's,cooking to be honest so KFC is famous,for its secret blend of 11 herbs and,spices and people have tried to get it,for decades but apparently one of the,Colonel's nephews found a recipe on the,back of a photograph and he reckons that,it's the actual KFC recipe but I guess,we won't know until we've tasted it so,here it is coming out of the fryer after,half an hour you can see it looks pretty,realistic and the coating sort of fell,off this one a bit it doesn't smell much,like KFC but it does look a lot like it,but rather disappointingly it tastes,absolutely nothing like actual KFC which,is not what I've expected from all the,videos and reviews and things I read,online it's a ferret enter southern,fried chicken recipe but it's absolutely,nothing,like KFC but maybe I'm just not a very,good chef so maybe you want to give it a,go yourself let me know down below if,you've got any questions about this,recipe or if you had a go yourself and,have different luck thanks for watching,and I'll see you next time

Making KFC Chicken at Home | Trying the Chief Brand 11 Herbs and Spices

Making KFC Chicken at Home | Trying the Chief Brand 11 Herbs and Spices

hello welcome back to this channel and,today you see,we are in the kitchen we are in the,kitchen and we are about,to make some 11 herbs and spices,i can't guarantee it's actually kfc,but i'm going to be following a recipe,from,youtube i think a jamaican youtuber i,think it's maurice,with cooking or something like that out,of jamaica,and he i came across his recipe,um and he said you know he went to chaos,at one point in time,so he used the kfc technique,now what i have,um that may just give us that kfc flavor,as well,as chief as a seasoning eleven homes and,slices,now if you come up with a seasoning,called eleven herbs and spices,one and likely could only be one thing,in talking about because there's only,one popular recipe that we know,that claims to have 11 horizon spices,so i'll be using that chief sneezing,today,using his technique so i got that nice,kfc chicken and let's see if we can do,the kfc,chicken at home no by the time you'll,see this video,restaurants should be open again,so um i know some questions have been,long awaits in the kfc the royal castle,the popeyes i don't know let me know,what's your favorite let me know what's,your favorite fried chicken here in,trinidad and tomato,um but yes,today i'll be making the kfc,fried chicken if you want to see the,process if you want to see how it comes,out continue watching i'll also,link it's maurice i think i hope it's,correct,i'll link his channel below or above so,you can check out,his recipe um his technique and,everything and i'm just gonna be trying,it,so anyway,let's get to cooking,here i have six pieces of seasoned,chicken,some caribbean seasoning some cut up a,little too much,a little bit too chunky but that's okay,and here,just for that extra seasoning i'm gonna,add some of these 11,herbs and spices,yeah so the product shot and basically,what it has in here,paprika chilies salt basil,black pepper garlic ginger organo,or spice sage onion celery,and some anti-cake and asian so,basically to make sure that it doesn't,kick up after some time,guys i kind of two things i hate to put,my hands in,chicken and flour,oh i'm sure you all have noticed i'm,looking at my cooking videos,but this is looking,a little too bland for my liking,i'm just gonna add a little,um of my own paprika,yeah so just,swirl this in here make sure everything,is,covered beautifully,and we already basically had this,marinade and fall in the,other season for a while so,we are good on the season we are good on,the season and home front,so six pieces i basically have,well any cooking culinary personality a,side breast is not a thing,but side breaths two thighs two,um three thighs and two legs,yeah if you see my nails please don't,come for me,so next we have our lovely chicken,seasoned we have the flour,so all i have was,was some wheat flour and it did not,occur to me,too it did not occur to me to sift,it but we live first time for everything,so in this we're gonna add some of that,11 herbs,and spices mix it around,make sure it's well incorporated this is,kind of thick,um the wheat that is but we live,based on his instructions he said so i,don't want to do all at the same time,put that chicken in i'll do the legs,and scoop make sure everything,is covered well,press it,make sure it's well coated,press on it right,scoop it,we're gonna knock it,this is i'm i'm trying to follow his,instructions okay,we wanna make sure it's all well coated,all the crevices he said every,croissant,so these are first coatings,now guys the next step is gonna come,as a major surprise to you guys no,i know traditionally we would do the egg,batter,or we would do milk guys,this is what it calls for water,it calls for water so we're gonna,submerge it in water he did it with a,strainer,i don't have that on hand so i might get,we don't want any clumps but that is,what i might get,so we're gonna submerge it in water,and then to the bread and again,so let us see let me see how i can do,this for you guys so y'all can see,so let me get my oil going in the,meantime,so we're gonna submerge the chicken any,water,uncle um i forgot the rule of thumb,one hand for liquid one hand for dry,otherwise one hand for liquid one hand,for dry otherwise your hand gonna get,clumpy like this,so just a reminder don't make that,rookie mistake that i just made,i'm gonna knock that off i have that any,pleats and guys remember i told you,i only had some wheat flour that i did,not,think about sifting before,so,we're gonna submerge any water,and coat again,so,i have the balance of chicken here in,the pot,and we'll leave that for a while but,let's see what came out of the pot so,far guys listen to me,anyway let's get let's get let's get,that,so so far this is the chicken,listen to me one thing,never to do so and fry a chicken and,holy flower i guess,sensible people would have known that's,already but just in case you didn't know,i,confirmed it for you um,so this is how it's looking um,i cut off this piece just to see how it,was tasting,and honest

Food Theory: I SOLVED KFC's Secret Recipe! (KFC Chicken)

Food Theory: I SOLVED KFC's Secret Recipe! (KFC Chicken)

so has anyone actually ever figured out,colonel sanders's secret recipe blend of,11 herbs and spices,dozens upon dozens of individuals claim,to have solved the world-renowned,mystery but which of them,if any should we believe should we,believe the colonel's own nephew who,used to mix the spices himself when he,was a child,the scientist who chemically analyzed,kfc's ingredients in a laboratory or,should we believe,kfc the multinational corporation that,has nothing to gain and,everything to lose by the recipe,becoming public knowledge who claims to,this very day quote,no one's ever been right well never fear,theorists because today's food theory,will answer it all,we're putting the most legitimate,contenders to the test as well as our,own,spoiler alert i think we've got it,hey guys welcome to food theory where,today we're doing something very scary,actually cooking cooking food oh my gosh,and not just cooking any food we are,cooking perhaps,one of the best kept secret foods in all,of history,colonel sanders secret recipe,what do you think the secret is matthew,i think the secret,the secret is love oh man and i hear i,was thinking it was just like,little clippings of his beard that had,fallen into the chicken batter so i,think everyone can agree that kfc's 11,infamous herbs and spices are one of the,most renowned secret recipes,in food history and we've found a lot,of different recipes that say that,they've cracked the code,and today we're going to put them to the,test yeah so we have five different dupe,recipes that we're going to be trying,today,um some of them are crowdsourced some of,them come from food scientists,and some of them even come from colonel,sanders himself,question mark let's get going yeah,there's a lot to cover today,and a lot of chicken that needs to be,fried so,let's stop throwing our bowls around and,start,cooking as we throw our bowls in the,ring it's important to keep in mind that,recreating kfc's original recipe is a,bit like hitting a moving target,people have been trying to get the,recipe right since before i was born,and during that time the taste of kfc's,chicken has changed to a certain degree,the secret 11 herbs and spices almost,certainly haven't but we know for a fact,that kfc has tweaked other aspects of,the recipe and preparation process,like adopting new frying oils that,contain fewer trans fats,even the late colonel sanders believed,his recipe was altered to a noticeable,degree,during his own lifetime shortly after,selling kentucky fried chicken in 1964,he began voicing displeasure about,perceived recipe changes being made,under kfc's new ownership,as a result some of the recipe,contenders we're looking at today seek,to recreate the colonel's true original,recipe before kfc corporate took over,other recipe contenders seek to recreate,the taste of kfc's original recipe the,way we've come to know and love it,in more recent decades in recent years,kfc has adopted soybean oil as its,frying oil of choice in many locations,especially here in the u.s,since we'll be comparing our recipe,contenders against contemporary kfc,chicken fried and soybean oil we're,gonna fry all of our contender,recipes in soybean oil too last thing,i'll mention it's well known that kfc,fries their chicken in pressure fryers,which not only fry the chicken faster,but also give kfc's fried chicken its,distinct extra crispy texture,sadly i didn't have one of those in the,kitchen so today's contender recipes are,gonna have to settle for the deep fryer,steph and i promise to judge them not on,texture but,taste and taste alone and also to be,fair our chicken totally turned out,crispier,just saying now without further ado,let's put our first contender to the,test,this recipe was developed by author and,tv host todd wilbur,so todd wilbur for those who don't know,is actually famous for recreating,famous recipes he's done the big mac,he's done wendy's chili,he's done a whole bunch of secret famous,recipes that you shouldn't technically,be able to make at home,including the kfc original recipe do you,really need someone to recreate the big,mac,the commercials tell you what's in it,special sausage cheese pickles onions,and a sesame seed butter well there's,two,patties special sauce special sauce,what's that,isn't it just thousand island dressing,i don't what he's also done mrs fields,cookies,anyway i thought that was interesting,that doesn't sound delicious i know i,love this man why,can we hire him i feel like this is a,person who should be on this channel,he's already a best-selling author who's,been on like every major talk show he,doesn't need us,but has he been on youtube before we can,poorly animate,a stick figure of him for years,that does sound like a high value,proposition we should call him we should,call us up todd wilbur well let's see,how his recipe works out first and then,all right yeah okay good point now the,reason we're starting with this recipe,is because,todd wilbur on top of being a guy who's,tale