BACK

do chay recipe

TÀU HỦ KHO MĂNG TƯƠI món chay ngon dễ làm - Thanh cookinganh hello xin chào tất cả các bạn đã,quay t

TÀU HỦ KHO MĂNG TƯƠI món chay ngon dễ làm - Thanh cooking

anh hello xin chào tất cả các bạn đã,quay trở lại kênh hankouki món chay ngon,dễ làm hôm nay mình sẽ chia sẻ với các,bạn đây là cái móng nhà đậu hũ mình kho,với lại măng tươi như các bạn lại một ít,nấm rơm những các nguyên liệu thì mình,rất là dễ mô và tìm tất cả các chợ luôn,muốn ăn thì rất cô đơn giản ăn gửi qua,bắt cơm như các bạn cũng hay là rất là,lạ miệng thì măng tôi thì cũng mình nó,thế ngọc nó có gì là thành ngọt thôi các,bạn đau khổ quá thể mềm béo ăn cũng rất,là ngon các bạn giờ các bạn muốn biết,mày làm cái món này như thế nào thì mời,tất cả các bạn sẽ vào bếp làm cùng mình,nha để mình quanh một vòng cho các bạn,xem chứ cái mắn thì nó như thế nào nha,nó có hấp dẫn như cơm rất là bắt con các,bạn mà các bạn qua đây là những nguyên,liệu để chúng ta,họ đậu hũ kho măng heo thì trước tiên,thì chúng ta sẽ cần là một cái mình chỉ,cần một cái cây mà nhỏ thôi cái mặt mà,này thiện khoảng anh 500ram ha với lại à,200g nấm rơm nè 2 miếng đậu hũ một miếng,chặn một miếng là chia nhỏ mục đích hàng,nho ớt gia vị thì chúng ta sẽ có là muối,nè hạt nêm chay đường và một ít nước,tương rồi đó một lần lượt những nguyên,liệu thì của chúng ta rất là đơn giản gì,mà có bạn sẽ bất rồi làm của mình nha,các bạn có thể chúng ta mình đã đi chợ,chi trả thì người ta đã đậu sẵn cho mình,như thế này thì mình nghĩ về giọt những,cái phần mà nó ở dưới gốc nó hơi gian,dài nữa các bạn những cái thằng nào ra,thì chúng ta sẽ bỏ nha không mặc màu non,mềm thì chúng ta sẽ lại lại à là ba rọi,xào mắm hót cho mình nữa có anh thì mình,sẽ gọt những cái phần này bỏ và mình sẽ,dựa các bạn sẽ rửa sạch lại nha rồi,chúng ta sẽ mình trẻ nó ra làm đôi các,bạn nó hơi lớn mình sẽ nó ra làm đôi để,chúng ta luộc cái măng cho nó ngon hơn,hết rồi bây giờ cái thì mình đã mất một,cái chậu nước khác lên để chúng ta luộc,măng trong thời gian rồi ấy thì chúng ta,sẽ để giờ đây một ít muối để chúng là,luật mặn thì rõ cái phần măng của mình,đã loại bỏ được các chất độc hại của,manga hết cái lại mà mình đã sẽ giảm bớt,độ đắng các bạn có bạn luộc cho măng nó,chính,ý chính luôn có mặt bây giờ mình đã luộc,được một thời gian nó đã chín và bạn cái,nước nó ra nó màu hơi vàng gà này có mặt,mà phải không thì các bạn lưu xong thì,có mạng nhớ ăn ra thì các bạn để trong,một cái thứ hoặc là một cái stone nào đó,có chứa đá nga nọ để chúng ta làm lạnh,cái không chụp ngồi đó bằng băng thì cái,đợi cái phần mang của chúng ta ngồi thì,chúng ta sẽ đi cắt những cái miếng đậu,hũ này ra đó mà các bạn cắt thành những,cái miếng vuông nha thì có bạn cắt thành,những cái miệng mày vừa tỉa các bạn nếu,bạn muốn những cái khỏi dùng lớn thì các,bạn sẽ cắt miếng lớn còn mấy bạn muốn,nhỏ thì có bạn sẽ cắt những cái miếng,nhỏ mình thích những cái miếng thuê nhỏ,hơn nên là mình sẽ cách những cái miếng,nhỏ rồi có mặt bây giờ thì mình đã cắt,xong 2 cái miếng đậu hũ nơi rồi nè tiếp,theo quá thì nhầm phần đúng rơm nữa mà,nữa 200g đúng gồm nè thì mình đã rửa,sạch mình ngâm qua cái phần 1,hai nút muối để loại bỏ những cái tập,chết cho những chất độc hại trong măng,xin lỗi các bạn nhà trồng nấm rơm nha,bây giờ măng của mình đã nguội thì mình,sẽ cắt nó ra nếu mà cả bạn không thích,cho nó cách chơi thì có ảnh cũng sẽ có,thể sát mỏng bây giờ mình thì mình tắt,chỉnh cái miếng măng cho nó những thành,ngữ giới khói nhung vu như thế này nó,giống như đậu hũ ra các bạn ạ các bạn,cắt như thế cho đến hết cái phần măng,của mình nha các bạn tất cả những miếng,nhỏ như thể của bạn giờ thì cũng còn,những cái cái cận mà nói trên thì mình,cũng sẽ trả nó ra các bạn ạ nhưng mà,mang cho cộng trên thì các bạn không cần,phải luôn đó mình sẽ trả dạ dày như vậy,đó cho đó ngon hơn nha rồi bây giờ thì,măng nè,ừ thì mình cũng đã sắp xong hết rồi đó,tôi thì chúng ta sẽ bắt đầu đem đi kho,nha tôi thích thì anh mình sẽ sắc hàng,ra các bạn mình đây cắt cái phần gốc,hàng này ha để mình băm nhuyễn + khử cho,nó hôm nha lại cho mình khử cho nó hôm,mà các bạn sắp càng nghĩ mình chấp ảnh,hưởng nó càng thơm nha và bây giờ cái,phần này thì mình cũng đã sắp xong ta,phải kế tiếp theo của chúng mà các bạn,chuẩn bị một cái chảo khác để chúng ta,kho,anh sex thì có mạng mất một cái chảo lên,trên lò thì để cho chảo nó nóng thì,chúng ta sẽ để dầu vô hem vậy chúng ta,sẽ khát vọng nó nóng mày cũng ra cho hẳn,dạo để chúng ta khử cho nó thơm các bạn,gửi cho hàng nó hơi vàng và thơm nha à,ừ rồi bây giờ hàng của mình nữa đã bàn,với bạn thơm thì chúng ta sẽ cho nấm rơm,trước nhé để chúng ta sử cho nó chính là,cái mặt rồi cưới tiếc thì chúng ta cũng,sẽ cho các phần măng á tại vì chúng ta,sao luôn thằng măng đã lỗ vì chúng ta,cũng sẽ sao luôn đó bạn ạ các bạn sao,khoảng 5 phút nha cho thằng măng của,mình nó chính và nấm rơm của mình nói,anh chính nha rồi bây giờ mình ở xào,được nằm phố của nó các bạn bây giờ mình,sẽ cho gia vị vào đây hai chữ tiền sẽ,shadow phần mình sửa cho hay muốn đưa,ông các bạn có tết thì mình cũng sẽ cho,hạt nêm cho nửa muỗng cà phê hạt nêm,knorr hạt nêm chay ngay đó bạn ạ,cà muối thì mình sẽ cho một phần ba muối,nó thế thì các bạn xào cái

Let ALLEASYRECIPE's experts help you find all easy recipes on your daily cooking!

Find Easy Recipe (It's Free)
Healthier
More Variety
More delicious
3.5K Ratings

WHY YOU SHOULD CHOOSE ALLEASYRECIPE

ALLEASYRECIPE has the world's largest selection of Recipes to choose from, and each recipe has a large number of Cuisine recipe, so you can choose cuisine recipe for daily cooking or working without any hassle.

VEGAN PHO - PHỞ CHAY | Helen's Recipes

VEGAN PHO - PHỞ CHAY | Helen's Recipes

if you are a vegetarian wishing to have,a taste of Vietnamese cuisine you've got,to learn one word that is J that means,vegetarian in Vietnamese so when you go,look for a place to eat vegetarian food,you look for one guy or gum Jie most,vegetarian restaurants in Vietnam are,with Buddhist background which tend to,be heavy on mock meat or mock fish,dishes they are mainly made from sidon,wheat or soy products today I'm gonna,cook the vegetarian version of the,National Vietnamese noodle soup far and,it's called for a chai let's begin for,the vegetable stock you're gonna need,some fruit and root vegetables like a,kohlrabi some carrots Narnian a,thumb-sized piece of rock sugar a few,rails of daikon radish 1 cup of corn a,pear and an apple these are just my,suggestion you can definitely customize,to your preference for one support you,will need about 4 to 8 different types,of vegetables for the topping you can,use bean threads or a tofu skin you can,also use vegan beef slice this assault,under dry food session of your Asian,grocery store if you can't find it you,can use tofu or mushrooms of your choice,peel the fruit and vegetables and cut,into pieces if you want to eat the,vegetables after cooking the stock you,can cut in smaller size otherwise just,cut into chunks,for the leech just means the white part,and cuts the rest into about three inch,length bring a large pot of water to a,boy about 4 litres or assisting cups,adding all the vegetables and fruits the,rock sugar and a tablespoon of salt,bring to a boil and then simmer on,medium low heat for about 30 minutes to,create the fall aroma I use the same,module that I have developed for the,normal full recipe which calls for 2,times our pieces of ginger three studies,two cinnamon sticks two to three black,Cattleman's and an onion or two shallots,you want to cut the ginger into slices,and cut the onion in half then creative,spices and root vegetables directly on,the stove until slightly charged on the,outside when you do this the whole,kitchen gonna fill with the amazing,aroma of file you can also place them on,a tray and put in the oven for about 10,to 15 minutes with the broiler on then,rinse under warm water and use a paring,knife to scrape off the black bits after,that stack the smaller pieces into a,large tea bags or a tea cloth and add to,the support for larger pieces you can,add directly to the support while the,normal fall recipe with beef takes many,hour to cook for this vegetarian version,of fire,you only need to simmer the broth for,less than an hour to prepare the,toppings soft the tofu skin and the,vegan beef slice in warm water for about,15 minutes to toughen if you use the,fool cut into steaks and pan fry until,golden brown on all sides then slice,into your pie side pieces,we can assist in the toppings with the,mince lick some salt sugar and mushroom,seasonings,to make the toppings more fragrant I,also add about teaspoon of five-spice,powder mix well and set aside for about,10 to 15 minutes you can do the same,with the mushrooms in Vietnam straw,mushrooms are very popular but you can,actually use any kind of mushrooms that,you like now we're gonna add some oil in,a pan fry some mince lick until fragrant,and then stir-fry the toppings this,helped the seasonings to absorb or go,deeper into the fiber rings of the tofu,and the tofu skins seasoned to your,taste and add more soy sauce if needed I,stir fry the mushrooms separately so,that they won't be overcooked for the,noodles you're gonna need flat rice,noodle any brand of your choice today,I'm happen to you this one just boil the,noodles for 5 to 10 minutes according to,the package instructions then praying,and rings under cold water to stop the,cooking process after that I switched to,hot water and rings again the hot water,will help the noodle to get rised faster,and avoid them from sticking together to,form into a cake I also want to add some,vegan balls that are so frozen an Asian,store into my soup after simmering for,30 to 40 minutes you will get a very,clear yet very aromatic and flavorful,broth add more salt and mushroom,seasonings to your taste for the,garnishes you're gonna need one line cut,into wedges some bean sprouts which has,blanch in hot water for about 30 seconds,Asian Basil's and sawtooth herbs for,dipping you want to have some hoisin,sauce and Sriracha hot sauce,to assemble the dish fill the bowl with,some noodles add the toppings of your,choice,vegan beef sliced mushrooms or tofu,garnish with some chopped sawtooth,coriander on top later the hot soup over,and serve you can also shrink the stock,to another pot so it's easier to later,to sell sweets a little bit of lime,juice add some herbs and bean sprouts,into your bowl have a sip and enjoy mmm,the broth is really aromatic the noodle,soup is fresh and light and when you did,the toppings into that copy mentoree,dipping sauces is so perfect just like,the dishes you cook and semi photos,I love how creative you are when using,my recipes

RAU CỦ KHO CHAY - Ngon bổ rẻ Rau Củ quả Kho kiểu này ăn Chay hay mặn đều được by Vanh Khuyen

RAU CỦ KHO CHAY - Ngon bổ rẻ Rau Củ quả Kho kiểu này ăn Chay hay mặn đều được by Vanh Khuyen

a cho cô bác anh chị em và các bạn từ,chả gà hôm nay mình khi tiếp tục chia sẻ,thêm món chay ngon đó là kho chay thơ,trai đầy đủ dinh dưỡng cho người ăn chay,hay là người ăn mặn đều được,ạ Bây giờ mình sẽ cưng thành phần nguyên,liệu đem chị em và các bạn biết cái dễ,nêm gia vị cà rốt 170g,220g đầu cô ve trái thơm mình cắt tam,giác để chút nữa các từ ăn,550g,cũng có thể kho với nấm đùi gà,155 nấm,su hào 230g,-,200g cháo gà chay hoặc là mì căn hôm,trước thành viên chia sẻ cách làm rồi,anh chị em và các bạn sẽ coi riêng một,cái video chả chào trai sau đó mình Xé,ra à,những lưu ý là mình sẽ xét ý,khi giao thông World Cup bởi vì sẽ nó,mới giống Minh gà đồng thời là khi mình,sẽ lúc sau nấu nêm gia vị Thì cứ ngon,hơn,À,hôm trước khi thành viên chia sẻ video,làm mì cao thì một số cách trị mất các,cô vốn về mình chia sẻ trả nào và đừng,có dai quá thì đây là cái chả thích hợp,cho các cô lớn tuổi bởi vì ăn cái này nó,vừa dai dai giòn giòn mà không bị cứng,video cách làm mình khuyên để chia sẻ,với em và các bạn gõ Tìm tên món ăn phía,sau là vành khuyên tìm trên Google hoặc,là Tìm ở YouTube đều được cái này mình,sẽ vừa ăn,ăn,cà rốt có thể tỉ hoa Sau đó mình cắt,Khoanh tròn,ai giày khoảng 5 đến 7 mm,cho tất cả nguyên liệu mình cắt ra và,Dead riêng bởi vì thời gian chính mà,khác nhau,thơm cắt tam giác,sau đó cắt giày khoảng 7 8 mm,su hào hoặc là củ sắn ngày xưa hoa củ,sắn của ngon lắm,su hào thì mình cắt thổi,các khoản hơn 1 phân,thành thổi gì ạ,anh có thể so với lại củ sắn thì là củ,đậu,số hạt là củ cải trắng rau củ ngon luôn,và mọi thứ sau khi chuẩn bị sau Bây giờ,mình sẽ đi nấu luôn,Ừ nếu có đậu hũ thì cũng có thể so với,đậu hũ hè hoặc là cà tím khổ qua tới,chung là rau củ quả có gì mình đều có,thể kho được hết vào Việt Nam ngày xưa,là kho với lại đậu đũa nhưng mà đây,không có mình kho với đầu cô ve,từ trước tiên mình sẽ chiên chả gà trong,dầu,và để cho không bị hút dầu thì sẽ cho,nhiều dầu,với lượng dầu như vậy nè Mình cho một,muỗng cà phê tinh bột bắp khi dầu sôi,mình mới cho sau đó quậy ra,và để lửa lớn chuẩn bị 1 cái ray hoặc là,cái vé,để lửa thật nóng luôn,phiên thật nhanh ở nóng để cho chả không,bị hút dầu,khoảng 2 phút chiên,nhìn thấy cái miếng gà hơi khô khô này,mình đổ ra cho chạy hết dầu qua cái cây,nhớ để lửa thật lớn để cho không bị hút,dầu,dầu sau khi chiên hoàn toàn có thể sử,dụng lại bằng cách là Đổ ra cái tô hoặc,về cái chén sau đó mình sẽ để gắn các,bạn phải bên trên là giàu,hôm trước viên có chia sẻ video cách,chiên không bị văng dầu thì một số các,chị hỏi rất là nhiều đó là cho dầu bỏ đi,Hay sao thì đây mình vẫn tận dụng lại,được bằng cách ta mình đổ vô là chút xíu,khoảng hai ba phút là nó tách dầu ra nè,ở trận đánh xuống bên dưới mà bây giờ,thực ra nó cũng còn nóng lắm Mình sẽ để,nguội thì nó này Thắng kỹ hơn khi cho,bột thì dầu này sạch hơn là bình thường,sạch hơn là mình chiên không có bột đó,- 1 muỗng canh dầu ăn,nhà hàng Lửa trung bình cho chút xíu đầu,hàng,bây giờ cái nào khó chín thì mình sẽ cho,trước,su hào,cà rốt,mình đang nấu ở lửa trung bình,1/2 muỗng cà phê bột 515 nấm,hoặc là bột nêm chay,1/3 muốn tập với muối,cái muỗng cà phê ở dưới nhận chút xíu,đây nè,và muối ở đất nước khô thành ngữ ra nó,không mặn anh chị em và các bạn ở nước,khác sử dụng các muối khác thì nhớ bớt,lại nha,con voi cái bị mặn vì,tình yêu mình thích màu đậm thì nấu lửa,lớn để lên màu còn không thôi thì nấu,lửa trung bình thôi,bây giờ nâng đỡ lớn lên,xào cho cà rốt su hào thấm gia vị,sau đó cho thơm,Đây là cái mũ xanh của Đức bốn trăm này,chỉ có 10 ml thôi,chỉ bằng 2/3 cái thì hay là muốn canh ở,Việt Nam hay là bằng 2/3 cái xe đồ full,từ tiên cho một muỗng canh dầu hào chay,I ăn,thêm bữa muộn nữa,một bộ tranh 10ml nước tương Maggi,cho là mình không có ăn chay thành thử,mình nên nó cương moggi,Còn nếu ăn chay thì nên nước tương chai,hoặc là nước mắm chay,mình đi ăn chay không ăn thịt hoa thật,chứ không phải làm cây trường,bị ảnh hưởng mình nêm nước tương Murray,cũng như là dầu hào bình thường anh chị,em và các bạn có thể lên Giàu chai nước,tương chai,sau đó đậy nắp lại đất của chính số để,số 7,mà kho cho đến khi nhìn thấy cái miếng,thơm trong thường là trong vòng khoảng,bảy phút,À thỉnh thoảng,mình Đảo để cho thấm gia vị,để mình kho được năm phút rồi à,Vì sao 7 phút,bây giờ đã nhìn thấy,cà rốt cũng chính,thơm của gần chính luôn tất cả gần chính,cho đậu que,đảo Cho đậu que xuống dưới,và tiếp tục đẩy nắp nó trên ba phút nữa,à,D3 Kiba phút đủ rồi,mình bảo đậu một lần nữa,rồi mở lửa lớn,bây giờ bỏ nửa thật lớn luôn cho vào,150ml nước hoặc mứt dừa,với chiều đông đó Nhưng mà thường mình,kho với nước lạnh bình thường,còn uống cà phê luôn bột nam,nhớ mặt to lũ lớn để cho đậu giữ màu,xanh,10 gam đường phèn,của trẻ em bảo các bạn cũng có thể cho,đường cát Bình thường cũng được nhưng mà,mình cho đường phèn cho vị nó sẽ ngon,hơn,có đó đầy nắp lại và để lửa lớn con thêm,ma phúc,ở,Sapa phúc bình đảo,về tiếp tục kho chút xíu nữa Cho đậu,nhìn nó chính là được,sao đủ 3 phút,để lại gần chị em và các bạn nhìn thấy,đậu của mình bây giờ nó c

[ENG SUB] Tàu Hủ Ky ngon hơn thịt cá chỉ với cách KHO TIÊU đơn giản này | Caramelized Tofu Skin

[ENG SUB] Tàu Hủ Ky ngon hơn thịt cá chỉ với cách KHO TIÊU đơn giản này | Caramelized Tofu Skin

Caption is updating ...

Vegan Peking Duck - Vịt Quay Bắc Kinh Chay | Helen's Recipes

Vegan Peking Duck - Vịt Quay Bắc Kinh Chay | Helen's Recipes

at first glance many people would think,that this is roasted duck but the good,news for those of you vegetarians out,there there's actually no meat in this,recipe made with king oyster mushroom,wrapped in bean curd skin this mock,baking duck recipe gonna surprise you,both by its look as well as its taste,let's begin,you will need four large size king,oyster mushrooms some lettuce half a cup,of tapioca starch vegan oyster sauce,salt pepper flies pie powder sesame oil,vinegar ginger and leek firstly remove,the cap of the king oyster mushrooms,rinse well and pat dry bring the,saucepan of water to a boil add the leek,which i have cut into shorter lengths a,few slices of garlic and ginger half a,teaspoon of salt bring to a boil until,it gets aromatic add the king oyster,mushrooms and cook for about 30 minutes,until they get tender and fragrant use a,knife to make a cut lengthwise into the,king oyster mushrooms about one inch,into the body then run the knife around,the core of the mushrooms and cut it,open into a rectangular piece about 1,inch thick then score diagonal lines in,a crisscross button on both sides of the,mushrooms season with salt and pepper,and wrap well on both sides place half a,cup of tapioca starch on a plate roll,the mushroom stick over the tapioca,starch to coat on both sides next soak,the bean curd skin in water for about 5,minutes to soften then drain well and,lay out on a flat surface place the,mushroom stack in the center,and wrap up like you would wrap a parcel,for the sauce you will need a tablespoon,of vegan oyster sauce a teaspoon of,sesame oil half a teaspoon of 5 pie,powder half a teaspoon edge of pepper,and stock powder a teaspoon of vinegar,and a teaspoon of sugar or maple syrup,stir well to combine now heat some oil,in a pan pan fry our parcels until,golden brown on both sides,then brush the sauce over the two sides,of the parcels simmer on low heat,for about 1 minute per side until you,get little caramelizations on the skin,wow the five spike powder smells so good,drain off the oil and chop into bite,size pieces you're gonna be amazed on,how beautiful it looks with crispy skin,on the outside,tender crunchy and succulent mushrooms,on the inside especially with the,translucent layer of tapioca starch,which really resembles the duck fat you,have a perfect bite of baking duck but,vegan it goes perfect with rice and a,bowl of chili soy sauce,it looks complicated enough to be put on,vegan menu for any occasion but it's,also easy enough to make for everyday,meal definitely give this a try and let,me know how it turns out don't forget to,like share this video and subscribe to,my channel for more i will see you there,next time bye

NẤM KHO ĐẬU HŨ - món chay mỗi ngày - món ngon tại nhà

NẤM KHO ĐẬU HŨ - món chay mỗi ngày - món ngon tại nhà

ừ ừ,xin mến chào quý vị và các bạn đã trở,lại với kênh Món ngon tại nhà,à Hôm nay cái món ngon tận nhà sẽ chia,sẻ cho quí vị về các bạn một cái món kho,chay đơn giản rất là thơm ngon từ đậu hũ,và nấm Rơm món nấm rơm kho tàu hũ thì để,thực hiện cái món nấm rơm kho tàu hũ Bên,cạnh đó mình có kèm với là một xíu thuốc,mỡ trai Nếu với cô chú anh chị mình để,được cái màu nữa đậm đà cái miếng tao,hậu của mình nó nó không bị nát Nó thấm,gia vị vào cái nấm thì nó chính và cũng,rất là ngon và hấp dẫn cái gì Đây là,thành phẩm của mình đây thì để thực hiện,như thế nào quá thì mời quý cô chú anh,chị và các bạn vào bếp để thực hiện cùng,với trên món ngon tại nhà,à à,từ trước tiên thì kêu món ngon tại nhà,sẽ giới thiệu cho biết cô chú anh chị và,các bạn,Ừ cái nguyên liệu để chúng ta thực hiện,Ừ cái này ra là mình có 200 gam mình nấm,rơm cô chú anh chị ngắm rom này à Thì,mình chọn những cái nấm nhỏ nấm rơm nhỏ,vừa ăn mình đang đi kho cá thằng ngon,này rất là hấp dẫn nha rồi Bên cạnh đó,thì mình cũng có sử dụng hai miếng tàu,tàu cái gì có thể sử dụng tàu trắng hoặc,tủ vàng đều được rồi cái gì cũng chuẩn,bị cho mình vậy chế ớt Nếu cái gì Thích,ăn cay rồi Củ hành tím và hành lá,ở bên cạnh đó theo quý vị cũng chuẩn bị,cho mình một số gia vị trong thường,trong gia đình nhiều đường bột ngọt nêm,chay chừng nóng dầu ăn tiêu,anh gọi sau khi mà chúng ta chuẩn bị đầy,đủ cái nguyên liệu là quý cô chú anh chị,thì chúng ta sẽ bắt đầu,khi xử lý các phần nguyên liệu này cái,nấm rơm thì mình mua về đã gọt sạch cho,bằng rơm cái chân nắng không biết cô chú,anh chị và mình đem ngâm với nước muối,khoảng 5 phút được rồi đừng để ngâm lâu,quá ta sẽ mất đi những cái chất dinh,dưỡng không muốn ngon chị Những cái nấm,rơm bự thì chúng ta các phần đôi nha à,a tiếp theo thì gì tàu tàu hũ thì quý vị,có thể sử dụng chậu trắng qua tổ vàng,nhưng mình thì mình thích cậu trắng hơn,nhưng mà hôm nay đi chợ còn có 2 miếng,đậu vàng thôi anh mình phải mua về luôn,Nhà mình làm luôn cũng được nhau cái gì,về tàu hũ thì quý vị cách cho mình thành,những thấy khối vuông nhỏ nhỏ rất là vừa,ăn nghe sắc như vậy là được sau khi mà,chúng ta sát thủ xong thì chúng ta cũng,mưa sách các phần lá luôn Nhưng cái phần,gốc hàng để chúng ta gặp Đạp Ơi hơi phải,nó giặt cho nó thơm và cái thằng lá thì,mình cũng rất miễn ra luôn em cái gì để,ít thôi được rồi đừng có nhiều quá cũng,không tốt à,Ừ rồi Bên cạnh đó thì cái thằng củ hành,củ hành tím thì mình cắt theo cái Khía,muối cao cái gì nó sau đó thì mình sẽ,cắt ra cho nó mau Nguyễn hơn rồi bây giờ,mình sẽ bậm nhé bầm cho nó nghiện luôn,rồi sau khi mà chúng ta,đã chuẩn bị xong cái phần nào nguyên,liệu rồi bây giờ mình sẽ anh Tiến hành,để mình,ở kho Nhưng cái gì mà trước khi kho để,cái miếng tàu hũ của mình đó nó nếu một,cái gì sử dụng tàu hũ vàng này Thì khỏi,chiên lại cũng được nó nó ít bị nát,nhưng mà của gì sử dụng thủ trắng á thì,nên chuyên lại nha Còn mình thì đậu bà,này mình cũng chuyên lại luôn bảo mình,chiên lại đầy nó còn một mặt là nó nó,chẳng nói gì nên anh thường là mua tẩu,về là mình phải chiên làm cái đó cho nó,giòn mà nó có tính nó giữ được độ dai,khi chúng ta kho thì cho có lượng dầu là,nhiều nhiều chút xíu nói cho nó xuyên,thấu mình cho nó vàng với việc lưu ý là,cái mặt mình chọn những cái mặt mà cậu,nghĩ còn trắng nè mình để ở dưới nó mau,vàng cái gì mình tin cho nó vàng đều các,mặt luôn grab mình kho rất là ngon Nó ra,ra khi mà mình ăn cái miếng,khi mình đã chiên qua như vậy nó thì nó,sẽ dây dai rất là ngon nút chuyên thì,các bạn nhớ trở đều các mặt nha anh Đừng,để cái mặt mà chắn không Nhiều khi muốn,bị cháy thì sẽ không muốn ngon đâu rồi,bây giờ mình thấy những cái miếng Cậu,của mình mà mình cắt khói vuông vuông,như thế này đây anh đã vàng hết nhà có,việc rồi bây giờ mình sẽ gấp ra hết nha,cho lúc này cái chảo Giàu nó còn nóng,luôn thì tranh thủ lúc này mình sẽ cho,cái phần nấm rơm này có nãy mình đã bỏ,hết nước nhưng cái gì đó mình để báo bây,giờ rồi Bây giờ mình bỏ vô mình sào luôn,nấm rơm này thì các bạn nên xào với lửa,lớn nha,khi xào với lửa lớn đảo nhanh thôi Nhưng,sao vẫn 5 phút là được tuổi gì nhưng mà,một lát mình còn kho lại nữa nếu mà các,bạn làm món xào thì nên xào kỹ cho Chín,kỹ luôn nghe cái gì ăn cho nó đảm bảo an,toàn sức khỏe mình thì mình sẽ xào,khoảng 56 phút trong lúc mà xào này nè,thì mình sẽ chuẩn bị một phần nữa nó,trong lúc xào đợi cái phần mà nấm rơm,mình thì mình có chuẩn bị cái phần nước,kho nha nước kho thì có nước tương mình,sử dụng khoảng 1 phần nước tương là mình,sử dụng cái chén nhỏ chứ nó bấm máy gì,lưng lưng với chén nước mắm xíu và 3,chén nước Nga,Ừ rồi bây giờ mình sẽ cho gia vị vào và,nên ném cho nó vừa khẩu vị gia đình mình,trước tiên là mình cho một xíu một ngọt,nha Rồi thêm một xíu là một bổn nó gì,cũng muốn cà phê uống cà phê hạt nêm,chay từ nấm nữa mình nhắc lại nhanh là,một muỗng cà phê bột ngọt 1 muỗng cà phê,hạt nêm chay trường nóng và ba muốn,đường,Ừ mình Đêm Hòa Nhạc nhẹ chút xíu nhau,cái gì cho lúc chúng ta kho tàng những,con sắc lại nỡ nói là chút xíu chúng ta,cũng có

CHẢ NẤM CHAY cho người ăn Chay hay mặn, Cách làm Chả Chay chiên, Cách nấu Món Chay, Ngon ghê chưa!

CHẢ NẤM CHAY cho người ăn Chay hay mặn, Cách làm Chả Chay chiên, Cách nấu Món Chay, Ngon ghê chưa!

مرحبا أيها الأصدقاء!,اليوم سنطبخ طبقًا نباتيًا آخر,مقليًا من الفطر النباتي,يبدو مثل الحبار المقلي.هذه,الوصفة سريعة جدًا وبسيطة وسهلة,لنبدأ,فطر المحار أو أي نوع من الفطر على ما يرام,يجب عليك اختيار الفطر المقرمش,يمكنك الرجوع إلى المكونات أدناه الفيديو في الوصف infobox

Đừng KHO SẢ ỚT ĐẬU HŨ nữa làm món ĐẬU HŨ này ăn là ghiền | món ngon tại nhà T829

Đừng KHO SẢ ỚT ĐẬU HŨ nữa làm món ĐẬU HŨ này ăn là ghiền | món ngon tại nhà T829

à à,em xin mến chào các cái gì và các bạn đã,trở lại giết tên Quỳnh Phương món ngon,tại nhà,Ừ rồi anh ơi Phương sẽ chia sẻ chuối vậy,một cái món ăn ngon từ đậu hũ ha nó thay,thì cái gì đã quen thuộc với đậu hũ khó,đậu hũ xào xả ớt thì bữa nào mình phương,giới thiệu cho với một cái món đậu hũ,thơm ngọt dễ làm dễ thực hiện rồi bây,giờ mình sẽ biết em mời của việc cùng,thực hiện chung hết trước tiên thì người,không có chuẩn bị ở đây là 2 miếng đậu,hũ vàng đục còn cũng rất là hấp dẫn theo,cái gì hai miếng sau đó thì phương đã,rửa sạch rồi Ngâm nước muối gì là để ráo,nước cho đậu hũ nó mì nó ngon rồi Bây,giờ thì mình sẽ sắc da làm tư cho cái,đậu hũ này về Giá cho nên mình sắp thành,cho Lát khoảng 1cm thì nó cái gì vừa ăn,thì,tại sao cái mà xong thì mình sẽ ước cho,cái miếng đậu hũ này một muỗng nước,tương rồi mình để đây,tiếp theo cái gì chuẩn bị cho mình vài,củ hành tím đó khoảng 4 năm cũ cái gì đó,như một trái ớt,nói gì không thích sử dụng của hành tím,thì sử dụng củ hành tây cũng được khoảng,một củ nho nhỏ nhưng cái gì hay là,khoảng,củ lớn thì chúng ta xài một phần tư là,được rồi,củ hành thì mình cũng của hành tím nhỏ,nó mình cắt nhỏ ra thôi sách bác cũng,được hay là cái gì sát như hạt Lộc cũng,được nha Cắt gì nè Sao mình cắt ra lại,cũng được thì tùy ý thích mình thôi,Ừ rồi bây giờ mình cho nó ngoan 3A,a tiếp theo điều Huỳnh Phương sẽ cắt ớt,ra,tại làm cái món này là sốt cay Vậy cho,mình sử dụng một trái ớt trước,chữ vậy thích ăn nhiều ớt hơn nữa thì có,thể gia giảm lượng ớt mình,A Gọi bông nguyễn k a,ừ ừ,a tiếp theo cái gì chuẩn bị cho mình ít,mè hả khoảng một muỗng là được rồi mẹ nè,mẹ chưa ra nha mình sẽ xem ra đang mẹ,thì cũng rất là nhanh đơn giản vậy đó,Mình bắt lên cái chảo cho mẹ vào gan như,lửa nhỏ,rang đến khi nào mà mẹ Thơm nó nổi đốt,nó bóp cái gì đó hôm lên là được rồi sau,đó mình cứ để cho nó ngồi lại một chút,xíu nữa là mình chế biến món ăn rất là,thơm ngon à,anh đòi bây giờ mình sẽ bắt đầu chiên,đậu hũ nha cho khoản 4 mũi dầu,cho vào chảo,rồi bây giờ mình sẽ tránh cho điều cái,trở mình nó đợi cho Giàu nó nóng lên thì,nó nóng Hơi hơi là đủ gì lên tim nhỏ nhỏ,là được rồi Không cần nhậu soi quá,thì bây giờ mình sẽ cho đậu hũ và,tại vì mình Phước nước ra vậy Mình ướp,nước tương á cho mình cho đậu hũ vào thì,nó hơi bị văn tí xíu,rồi bây giờ bình thường sẽ cho hết vào,chủ yếu là cái cái mặt mà mình cắt cái,gì mình chia cho nó bạn luôn ha Cái mặt,mà và người ta xin rồi đó thì mình chiên,sơ lại thôi rồi giờ anh thường chở Giấu,Mặt ngày qua,rồi mình chiên nhiều nhiều dầu xíu thì,cái phần nào phủ nó Vàng Và điều và nó,ngon Nó gì à,khi,trời còn con gái cho nó vàng Hết một mặt,luôn nha Rồi chúng ta mới trở về,để mặc hơn cả vàng nè nè,cái này không vậy luôn,vàng khác điều đó có gì mới gì mà chiên,ngập trong dầu luôn thì cái nó cũng nó,sẽ bà nó sẽ ngon hơn nữa,rồi Bây giờ mình sẽ tiếp tục đợi đến khi,nào mà nó vàng đều hai mặt cái phần đậu,hũ mình luôn nó sẽ giòn ngon hơn,không có gì xem nó có phần đậu hũ bây,giờ nó vàng đều hai mặt khác lên đó Bây,giờ thì chúng ta sẽ lắp ra đó quý vị có,thể để ở dưới cái giấy thấm dầu cũng,được để cho nó rút dầu bớt cũng được nhé,rồi mà tôi sẽ cho ra dĩa í,cơ hội vàng ươm mới chuyên tộc nhìn rất,là hấp dẫn quá vậy,rồi bây giờ mình sẽ làm cái sốt cay thứ,gì,mình sẽ cho hết cái phần Củ hành tím ớt,vào nó còn giòn mình vừa Chiên xong á,cái gì nào bạn ngày ăn dầu mỡ nhiều thì,muốn có thể chắc đốt cái thằng nhậu này,ra xíu cũng được nó còn thấy để dẫn hơi,béo thì có món ăn của mình nó sẽ hấp dẫn,hướng gì,đòi Bây giờ em selfie cho cái phần bỏ,những hơn vàng xíu là được rồi sau đó,thì mình sẽ cho nước tương vào thì phẩm,một muỗng đầy nước tương,tiếp theo thì cái gì chuẩn bị cho mình,đường ha đường thì cũng một muốn luôn,nó còn dính cái mũ này xíu à,a,tiếp theo theo quý vị,cho nước vào hết mình sẽ cho 2 muỗng,nước vào trước,một mũ tương một quãng đường hai mũ nước,tiếp theo là hạt niên hiểu cái gì chuẩn,bị cho mình nữa Muốn hạt im lặng im nè,nêm chay đừng nấm chứ gì,Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị,thêm đó là dầu hào chay đó giờ họ trai,thì mình sử dụng một muỗng hơi đề cũng,được khoảng muốn rưỡi cũng được theo cái,vậy,và mình sẽ cho hết cái hỗn hợp vào,mình quậy lên á chứ không họp nữa đều,uống dịch cho vị nó tan gì đó,đòi mình cứ để lửa nhỏ chút xíu cách,tạo bây giờ mình sẽ cho thêm nước vật,hay mụn nước,anh lúc này quý vị có thể,nêm nếm lại vừa ăn người ta sẽ cho Oppo,và,mang cái này là Bột ớt Hàn Quốc nói vậy,thì tùy mình ăn cay nhiều hay cái ít thì,mình sẽ cho cái lượng ớt nó phù hợp mà,mình cho khoảng 2 muỗng 2 mũ buộc ớt ớt,Ừ,tao giậm chúng ta sẽ quậy Sơn khác,rồi bây giờ được rồi mình sẽ cho cái,thằng đậu hũ của mình vào à,ừ ừ,à à,à à,em gọi cho vào thì chúng ta sẽ trộn sơ,lên cái kéo cái gì cho cái cái phần shop,rồi nè nó đều thấm đều vô cái đậu hũ của,mình à,ở đó là một cái lớp áo bên ngoài cái gì,Ừ ăn rất hấp dẫn nha,nhờn giòn tôm thơm cay cay,bị trộm vô,anh alo alo có miếng Củ hành tím giờ,cũng rất là hấp dẫn quá vậy,rồi bây giờ mới vậy Thế đều hết rồi mà,họ mình h

Browse More Content